Monthly Archives: Juli 2012

PANDUAN PRAKTIS ZAKAT BARANG PERDAGANGAN

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan selainnya yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, baik secara perorangan maupun perserikatan (seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya).

Sebagian ulama mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

A. Hukum Zakat Barang Perdagangan

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum zakat barang-barang perdagangan dalam dua pendapat:  Baca lebih lanjut

TABLIGH AKBAR BERSAMA PARA SYAIKH DARI KUWAIT DI BLOK M SQUARE JAKARTA

 

҉ ΒîsмîƖƖαh ҉

Hadirilah TABLIGH AKBAR…!!!
bersama ulama besar Timur Tengah terbuka untuk umum (ikhwan ϑαπ akhwat) GRATIS.

Dengan Tema:

∙̣̇∙̣̇∙̣̇∙̣̣̣̇̇̇∙̣̣̇̇∙̣̇∙ 1. ” MEMBINA HUBUNGAN HAMBA DENGAN RABB-NYA “.

Pemateri:
1. Syaikh Abdul Wahhab As-Sunain
(Da’i senior kementrian wakaf & urusan keislaman Negara Kuwait, murid para ulama besar & terkemuka: Syaikh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albany, Sulaiman Al-Asyqor, dll)

Penerjemah:
(*) Muhammad Ɯasitho Abu Fawaz

∙̣̇∙̣̇∙̣̇∙̣̣̣̇̇̇∙̣̣̇̇∙̣̇∙ 2. ” BAHAYA RIBA DI DUNIA & AKHIRAT ”

Pemateri:
Syaikh Dr. Su’ud Ar-Robi’ah
(Da’i senior Negara Kuwait, doktor bidang fikih mu’amalah jami’ah Al-Imam Riyadh KSA)

Penerjemah:
(*) DR. Ali Musri Senjam, MA

Yang insya Allah diadakan pada:

Ahad, 15 Juli 2012
Ɯaktu 09.00 s.d 12.00
ϑί Masjid Nurul Iman Blok M Squared lantai 7.

TERBUKA UNTUK UMUM

CP :
-Akh Amin ☎ 083894330434
-Akh Wahyu ☎ 081286267655
-Akh Futuhi ☎ 085655964047
-Akh Fauzan ☎ 081808559246
-Akh Adit ☎ 08980600347
No pin 2758C553

Penyelenggara HAPIA (Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran – Salatiga)

Mohon bantu sebarkan. Syukron wa jazaakumullah khoiron.