Category Archives: AQIDAH

3 PERTANYAAN BAGI “PECANDU” PERINGATAN MAULID NABI

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

بدعة المولد
Bismillah. Berikut ini adalah tiga pertanyaan yang kami tujukan kepada saudara-saudara seislam yang masih hobi dan kecanduan melakukan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan membaca dan merenungkan tiga pertanyaan ini, mereka mendapat taufiq dan hidayah dari Allah untuk segera bertaubat dari kekeliruannya dalam mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam, dan mereka segera kembali ke jalan yang lurus dan benar sebagaimana yang telah ditempuh oleh Nabi shallallahu alaihi wassalam beserta para istri dan sahabat beliau -radhiyallahu anhum-, dan juga para ulama Islam terdahulu yang sholih –rahimahumullah-.

» 1.  PERTANYAAN PERTAMA:
Apakah peringatan Maulid Nabi itu termasuk amalan ketaatan ataukah kemaksiatan?

Sudah pasti mereka akan menjawab, ‘Peringatan Maulid Nabi adalah termasuk amalan ketaatan.’ Sebab jika jawaban mereka adalah ‘Peringatan Maulid Nabi termasuk perbuatan maksiat’, maka berakhirlah perselisihan pendapat diantara kita (Ahlus Sunnah) dengan mereka.

» 2.  PERTANYAAN KEDUA:
Baiklah kalau memang begitu. Kalian katakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah amalan ketaatan yang berpahala. Maka, apakah Nabi shallallahu alaihi wassalam dan para sahabat beliau telah mengetahui amalan ketaatan itu, ataukah mereka tidak mengetahuinya?

Jika kalian katakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengetahui bahwa peringatan Maulid Nabi adalah amalan ketaatan yang berpahala, maka betapa celakanya kalian, karena telah menuduh Nabi shallallahu alaihi wassalam yang merupakan guru besar yang paling agung dalam perkara agama dengan kebodohan. Dan tuduhan ini merupakan bentuk kemunafikan yang nyata dan murni.

Namun, jika kalian katakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam telah mengetahuinya, maka sudah saatnya kita berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baca lebih lanjut

CINTAILAH AHLUS SUNNAH DAN BERLEMAH LEMBUTLAH KEPADA MEREKA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

أهل السنة

Bismillah. Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah ialah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu ‘anhum, dan setiap muslim dan muslimah yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta mendakwahkan keduanya.

Mencintai Ahlus-Sunnah hukumnya WAJIB. Dan Imam Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah adalah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Berikut ini adalah atsar-atsar (riwayat dan perkataan) yang shohih dari para ulama as-salafus sholih, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang menerangkan tentang kewajiban bersikap lemah lembut dan mencintai sesama Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah. Baca lebih lanjut

PERINGATAN REBO WEKASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

??????????» APA ARTI ARBA’ MUSTAMIR ??

Arba dari Arbi’a yg artinya hari Rabu, Mustamir artinya membawa sial atau keburukan.

Jadi dlm bhs Jawa nya “Rebo Wekasan.”

(*) Penjelasan :
(Dikutip Dari Tanya Jawab “Rebo Wekasan Bukan Dari Syariat Islam” bersama Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz Di BB Grup Majlis Hadits)

Bismillah. Peringatan Rabu atau Rebo Kasan yg biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri ini dan negeri2 lainnya pada hari Rabu pekan terakhir dari bulan Shafar adalah peringatan (perayaan) yg tidak ada tuntunannya dalam ajaran agama Islam yg dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Demikian pula do’a-do’a yg dibaca pd waktu tsb dlm rangka menolak bala’ (bahaya) yg mereka yakini bhw pd hari Rabu pekan terakhir dr bulan Shafar Allah menurunkan 320 ribu bencana dan musibah, maka do’a2 tsb tidak benar datangnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Bahkan jika ditelusuri sumbernya, maka do’a2 tsb atau yg semisalnya berasal dari tarekat2 sufi yg sesat dan menyesatkan. Baca lebih lanjut

SYI’AH ROFIDHOH ADALAH MANUSIA PALING PENDUSTA DI MUKA BUMI

Oleh: Abu Dalilah el-Bedriqi

الكذبBismillah. Berdusta adalah termasuk dosa besar yang membinasakan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, karena ia merupakan salah satu ciri dan sifat orang munafik.

Sebesar-besar kedustaan adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam.

Golongan orang munafik yg paling berani berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya adalah orang-orang yg menganut agama Syi’ah Rofidhoh, La’natullahi ‘Alaihim. Oleh karenanya, mereka lebih berani utk berdusta kpd manusia terlebih khusus kpd Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

» Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Para ulama Islam telah sepakat, berdasarkan nukilan, riwayat, dan sanad, bahwa Rofidhoh (Syi’ah) adalah kelompok paling pendusta. Dan kedustaan pada mereka sdh ada sejak masa silam. Karena itu, para ulama Islam mengenal ciri khas mereka dengan banyaknya berdusta.” (Lihat Minhaj As-Sunah An-Nabawiyah, I/59). Baca lebih lanjut

3 TANDA PENDUSTA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

bohong        قال حاتم: (من ادعى ثلاثًا بغير ثلاث فهو كاذب: من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب، ومن ادعى حب الجنة بغير إنفاق ماله فهو كذاب، ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم بغير حب الفقراء فهو كذاب)

Hatim rahimahullah berkata: “Barangsiapa mengaku-ngaku 3 perkara tanpa 3 perkara lainnya maka ia adalah seorang pendusta:

  1. Barangsiapa mengaku cinta kepada Allah tanpa adanya sikap wara’ (berhati-hati dan menjaga diri) dari apa-apa yang Allah haramkan, maka ia adalah seorang pendusta.
  2. Barangsiapa mengaku cinta (baca: ingin masuk) Surga, namun tanpa menginfakkan harta bendanya (di jalan Allah), maka ia adalah seorang pendusta.
  3. Dan barangsiapa yang mengaku cinta kepada Nabi, namun ia tidak mencintai orang-orang fakir dan miskin, maka ia adalah seorang pendusta.” (Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim Al-Ashfahani di dalam Hilyatul Auliya’ VIII/75).

Demikian faedah ilmiyah dan mau’izhoh hasanah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang selalu jujur dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan hingga akhir hayat. Amiin. (Klaten, 4 November 2014).

# Grup Majlis Hadits, chat room Faedah Iilmiyah dan Mau’izhoh Hasanah. BB: 7FA61515, WA: 082225243444

3 CIRI ORANG YANG SUKA RIYA’

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

الرياءRiya’ ialah seseorang melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan suatu keburukan dengan niat dan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh manusia.

Riya’ merupakan Syirik Kecil yang paling ditakutkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam akan menimpa umatnya. Hal ini berdasarkan sabda beliau:

«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»،قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة، إذا جازى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»

Artinya: “Sesungguhnya sesuatu (dosa) yg paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah Syirik Kecil.” Maka mereka (para sahabat) bertanya: “Apa yg dimaksud Syirik Kecil itu?” Beliau jawab: “(Syirik Kecil itu) adalah RIYA’. Allah Ta’ala berkata pada hari Kiamat apabila Dia telah memberikan balasan terhadap amal perbuatan manusia; “Pergilah kalian kepada orang-orang yg dahulu sewaktu di dunia kalian berbuat riya’ (pamer) kpd mereka. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan (atas perbuatan kalian) di sisi mereka?”. (HR. Imam Ahmad di dlm Al-Musnad V/428 no.429, dengan sanad Hasan).

» Ali bin Abi Tholib radhiyallahu ‘anhu berkata:
للمرائي ثلاث علامات :
– يكسل إذا كان وحده – وينشط إذا كان في الناس
– ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم

“Orang yang suka riya’ (pamer dan tidak ikhlas dlm beramal) memiliki tiga buah tanda (yaitu):

1. Apabila sendirian, maka dia menjadi pemalas. Baca lebih lanjut

11 PRINSIP DAKWAH SALAFIYYAH

Oleh: Syaikh Isa Malullah Faroj Hafizhohullah

أصول الدعوة السلفيةBerikut ini adalah prinsip-prinsip Dakwah Salafiyyah yang telah praktekkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu ‘anhum ajma’iin.

1. Mengajak Umat Manusia Agar Berpegang Teguh Kepada Al-Qur’an Dan As-Sunnah Dengan Manhaj (pemahaman) Generasi As-Salafus Sholih (Para Sahabat, Tabi’in, dan Atba’ut Tabi’in).

2. Berdakwah Kepada Aqidah Tauhid Dan Mengihklaskan Amalan Hanya Karena Allah Ta’ala.

3. Memperingatkan Manusia Dari Segala Macam Bentuk Kemusyrikan.

4. Mengajak Manusia Agar Senantiasa Ber-Ittiba’ (Meneladani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam) Dan Meninggalkan Sikap Taqlid Buta (ikut-ikutan kepada pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil syar’inya).

5. Memperingatkan Manusia Dari Segala Macam Bentuk Bid’ah Dan Pemikiran Yang Menyimpang.

6. Bersemangat Dalam Menuntut Ilmu Syar’i.

7. Tashfiyah (Pemurnian Aqidah dan Ibadah dari segala noda syirik, bid’ah, khurofat, dan akhlak yg tercela), Dan Tarbiyah (Mendidik Umat Manusia Di Atas Islam Yang Murni dan Benar).

8. Mengajarkan Kepada Umat Manusia Akhlak Yang Mulia.

9. Memperingatkan Kaum Muslimin Dari Bahaya Hadits-hadits Dho’if dan Palsu Yang Telah Merusak Keindahan Dan Kesempurnaan Agama Islam.

10. Memperingatkan Kaum Muslimin Dari Sikap Fanatisme Dan Hizbiyyah Dengan Segala Bentuknya.

11. Berupaya Memulai Kehidupan Yang Islami Dan Menerapkan Hukum Allah Di Muka Bumi.

(Diterjemahkan oleh Abu Fawaz Asy-Syirboony dari kitab Al-Mukhtashor Al-Hatsiits Fii Bayaani Ushuuli Manhajis Salaf Ashhaabil Hadiits Fii Talaqqid-Diini Wa Fahmihi Wal ‘Amali Bihi Wad-Da’wati Ilaihi, karya syaikh kami Isa Malullah Faroj hafizhohullah, hal.166-312).

Semoga bermanfaat bagi kita semua. (Jakarta, 1 Juni 2014).

(*) Blog Dakwah, KLIK:
https://abufawaz.wordpress.com

HUKUM MEMBERIKAN PINJAMAN ATAU BANTUAN KEPADA ORANG-ORANG NON MUSLIM UNTUK PERAYAAN DAN ACARA KEAGAMAAN MEREKA

Dijawab oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

(*) Masalah 397: HUKUM MEMBERIKAN PINJAMAN UANG ATAU BANTUAN LAINNYA KEPADA ORANG-ORANG NON MUSLIM UNTUK PERAYAAN DAN ACARA KEAGAMAAN MEREKA

الولاء والبراءTanya:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Afwan ada pertanyaan sbb :

Mau tanya, saya punya teman (non muslim) yg dulu pernah menolong saya dan dlm bbrp kesempatan saya pun pernah menolongnya juga. Namun kali ini teman tsb minta tolong pinjam uang utk ia dan keluarganya merayakan hari paskah dan sptnya hanya saya yg bisa dan diharapkan bantu dia.

Apakah saya boleh tolong teman saya tsb ?? Bgmn ya ? Terima kasih.

Jawab: Baca lebih lanjut

SIKSA KUBUR, SEBAB-SEBABNYA, DAN AMALAN-AMALAN YANG MENYELAMATKAN SEORANG HAMBA DARINYA

20131116-220441.jpg

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Hadirilah, اِنْ شَآ ءَ اللّهُ akan diadakan Kajian ilmiyah utk umum, ikhwan & akhwat, pada hari;

 ┃Senin , 18 November 2013
 ┃‎di rumah ibu imel/ibu mega. Centralpark blok I no.3 Kota Wisata Cibubur

┃ 09.00 sd 11.00 pagi
 ┃ SIKSA KUBUR, Sebab-sebabnya dan Amalan-amalan yang Menyelamatkan Seorang Hamba Darinya.

 ┃Ust. Muhammad Wasitho Abu Fawaz

“Barangsiapa mengajak kpd suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya.”. (HR.Muslim)

» Mohon sebarkan,
جزاك الله خيرا
Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu…

Di selenggarakan oleh :
Majlis Taklim Central Park Kota Wisata.
CP. +6287788271747

HUBUNGAN ERAT ANTARA TERORISME DAN PEMIKIRAN TAKFIR

MELURUSKAN PAHAM TAKFIR

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Para ulama Ahlus SUNNAH wal Jama’ah menjelaskan di dalam kitab-kitab Aqidah Dan Manhaj mereka maupun melalui ceramah-ceramah mereka bahwa tersebarnya pemikiran Dan gerakan TERORISME di negeri-negeri kaum muslimin sepanjang sejarah Islam memiliki sebab-sebab, Dan diantara sebabnya yang paling utama adalah SIKAP EKSTRIM DALAM MASALAH TAKFIR (mengkafirkan seorang Muslim, baik rakyat maupun pemerintah).

Oleh karenanya, hampir-hampir dapat dipastikan bahwa tidaklah seorang Muslim melakukan aksi TERORISME (radikalisme), baik dengan pembunuhan, pengeboman, pemberontakan terhadap pemerintah, perampokan Dan semisalnya melainkan ia memiliki sikap EKSTRIM dalam masalah TAKFIR. Dengan pemahaman TAKFIRNYA tersebut ia menganggap dirinya sedang menegakkan amar ma’ruf Dan nahi mungkar, serta merasa sedang berjihad di jalan Allah yang belasannya adalah masuk Surga. Baca lebih lanjut

INILAH DOA-DOA KEBURUKAN YANG DIPANJATKAN IMAM HUSAIN BIN ALI BIN ABU THOLIB ATAS PARA PENGANUT AGAMA SYI’AH YANG TERLAKNAT

20130627-160018.jpg

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Berikut ini kami akan sebutkan DOA-DOA KEBURUKAN yang dipanjatkan oleh Husain bin Abu Tholib Radhiyallahu ‘anhuma (cucu Nabi) kepada Allah Ta’ala untuk orang-orang Syi’ah Kufah yang telah menipu dan mengkhianatinya sebelum beliau dan sejumlah keluarganya DIBUNUH Oleh mereka: Baca lebih lanjut

CARA MUDAH MASUK ISLAM BAGI NON MUSLIM

20130626-170751.jpg

(*) Masalah 351: CARA MUDAH MASUK ISLAM BAGI NON MUSLIM

Dijawab Oleh Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Tanya:
Ustadz, Mohon solusinya segera, ada teman nashoro (kristen) ingin masuk islam. Apa syarat2nya? syukron
جَزَاك اللهُ خَيْرً

Jawab:
Bismillah. Syarat utama yg harus dipenuhi bagi siapapun dr kalangan non muslim yg ingin masuk Islam ialah: Baca lebih lanjut

MINTALAH HAJATMU HANYA KEPADA ALLAH, PASTI DIA AKAN KABULKAN UNTUKMU

20130522-095454.jpg

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

» Muslim bin Qutaibah rahimahullah berkata: “Janganlah engkau meminta hajatmu kepada salah satu dari tiga golongan (yaitu):

1. Janganlah engkau minta hajatmu kepda seorang pendusta, karena sesungguhnya ia akan (berpura-pura) mendekatkan hajatmu, padahal ia masih jauh (maksudnya, ia menampakkan seolah-olah akan memberi hajatmu dlm waktu dekat, padahal yg sebenarnya masih lama, atau bahkan tidak akan memberi hajatmu, pent).

2. Janganlah engkau minta hajatmu kepada orang dungu (tolol), karena sesungguhnya ia ingin memberimu manfaat, tapi justru ia akan memberimu mudhorot (bahaya).

3. Janganlah engkau minta hajatmu kepada seseorang yg kebutuhan makannya bergantung kpd kaumnya, karena sesungguhnya ia akan menjadikan hajatmu sebagai sarana untuk memenuhi hajatnya. (Lihat Al-Amaali karya Abu Ali Al-Qoli, II/190). Baca lebih lanjut

MUSIBAH TERBESAR ADALAH MUSIBAH YANG MENIMPA AGAMA SEORANG HAMBA

20130201-124904.jpg

Masalah 45: MUSIBAH TERBESAR ADALAH MUSIBAH YANG MENIMPA AGAMA SEORANG HAMBA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Tanya:
​​السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ Ustadz
Afwan, ada pertanyaan sbb :

Sy mau tny adakah hadist yg isi nya : sebaik baik nya ujian dr Alloh adalah bukan ujian Agama .
وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Mhn jawaban dari Ustadz, Syukron jazakallahu khairan

Jawab: Baca lebih lanjut

CARA MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DENGAN BENAR

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

al-kitab dan as-sunnah (abu fawaz)Bingung, pusing, heran, itulah yang dirasakan kalau memikirkan banyaknya kelompok dalam Islam.  Bagaimana bisa berbeda dan berpecah belah, padahal katanya sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadits. Koq bisa beda dalam memberikan jawaban dan menyikapi permasalahan, padahal dalilnya sama dari ayat Al-Quran dan Al-Hadits juga.  Apakah tidak ada suatu metode atau cara yang tepat dan benar dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam? Baca lebih lanjut

KENIKMATAN TERENDAH BAGI PENGHUNI SURGA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

NIKMAT SURGA TERENDAH (ABU FAWAZ)Pada beberapa waktu yg lalu kami telah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam yg menerangkan tentang “Kabar Gembira Pasti Masuk Surga dari Allah dan Rasul-Nya Bagi Seluruh Umat Islam”, maka pada kesempatan kali ini kami akan sebutkan dalil-dalil syar’i yang menerangkan “Kenikmatan Terendah Yang Diperoleh oleh Penghuni Surga”.

Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:  Baca lebih lanjut

KABAR GEMBIRA DARI ALLAH DAN RASUL-NYA BAHWA UMAT ISLAM DIJAMIN PASTI MASUK SURGA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

UMAT ISLAM PASTI MASUK SURGA (ABU FAWAZ)Di dalam Al-Quran Al-Karim dan Hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam terdapat sekian banyak kabar gembira dan ancaman dari Allah kpd para hamba-Nya yg beriman dan bertakwa kepada-Nya. Jika Allah telah berjanji dengan suatu janji, maka Dia pasti menepatinya. Demikian pula jika Dia telah memberikan peringatan dan ancaman kpd hamba-Nya maka Dia pasti akan menimpakannya jika Dia tidak berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-Nya itu.

Diantara janji Allah kpd para hamba, Dia memberikan kabar gembira dengan masuk surga jika mereka beriman dan bertakwa kepada-Nya serta selalu mengikuti dan mentaati syariat Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Berikut ini sy akan sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadits shohih yg menerangkan hal itu. Di antaranya:  Baca lebih lanjut

KEISTIMEWAAN DAN KEINDAHAN AGAMA ISLAM DIBANDING AGAMA LAIN

20121223-152635.jpg

KEISTIMEWAAN DAN KEINDAHAN AGAMA ISLAM DIBANDING AGAMA LAIN (*)

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

Islam adalah agama satu-satunya yang memiliki banyak keistimewaan dan keindahan yang sangat mengagumkan bagi siapapun yang memeluknya.

Diantara keistimewaan dan keindahan agama Islam selain sebagai satu-satunya agama yg diterima n diridhoi oleh Allah pada hari Kiamat ialah sebagai berikut:

1. Memeluk agama Islam akan menghapuskan seluruh dosa dan kesalahan orang-orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam. Baca lebih lanjut

TABLIGH AKBAR BERSAMA PARA SYAIKH DARI KUWAIT DI BLOK M SQUARE JAKARTA

 

҉ ΒîsмîƖƖαh ҉

Hadirilah TABLIGH AKBAR…!!!
bersama ulama besar Timur Tengah terbuka untuk umum (ikhwan ϑαπ akhwat) GRATIS.

Dengan Tema:

∙̣̇∙̣̇∙̣̇∙̣̣̣̇̇̇∙̣̣̇̇∙̣̇∙ 1. ” MEMBINA HUBUNGAN HAMBA DENGAN RABB-NYA “.

Pemateri:
1. Syaikh Abdul Wahhab As-Sunain
(Da’i senior kementrian wakaf & urusan keislaman Negara Kuwait, murid para ulama besar & terkemuka: Syaikh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albany, Sulaiman Al-Asyqor, dll)

Penerjemah:
(*) Muhammad Ɯasitho Abu Fawaz

∙̣̇∙̣̇∙̣̇∙̣̣̣̇̇̇∙̣̣̇̇∙̣̇∙ 2. ” BAHAYA RIBA DI DUNIA & AKHIRAT ”

Pemateri:
Syaikh Dr. Su’ud Ar-Robi’ah
(Da’i senior Negara Kuwait, doktor bidang fikih mu’amalah jami’ah Al-Imam Riyadh KSA)

Penerjemah:
(*) DR. Ali Musri Senjam, MA

Yang insya Allah diadakan pada:

Ahad, 15 Juli 2012
Ɯaktu 09.00 s.d 12.00
ϑί Masjid Nurul Iman Blok M Squared lantai 7.

TERBUKA UNTUK UMUM

CP :
-Akh Amin ☎ 083894330434
-Akh Wahyu ☎ 081286267655
-Akh Futuhi ☎ 085655964047
-Akh Fauzan ☎ 081808559246
-Akh Adit ☎ 08980600347
No pin 2758C553

Penyelenggara HAPIA (Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran – Salatiga)

Mohon bantu sebarkan. Syukron wa jazaakumullah khoiron.


SYARAT UTAMA DITERIMANYA AMAL IBADAH / شروط قبول العمل

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

 A.    TUJUAN DAN HIKMAH PENCIPTAAN MANUSIA dan JIN

Sesungguhnya Allah Ta’ala menciptakan alam semesta tidaklah dengan sia-sia atau tanpa hikmah di balik penciptaan tersebut. Aka tetapi Allah memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Allah Ta’ala berfirman :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَاْلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya tanpa hikmah” (QS. Shaad : 27)

Adapun hikmah dari penciptaan jin dan manusia di alam semesta ini adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya. Allah Ta’ala berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-Ku”. ( (QS. Al Dzariyat : 56)

Inilah tujuan yang agung dari penciptaan jin dan manusia, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah menciptakan mereka karena Allah butuh kepada mereka, akan tetapi justru merekalah yang membutuhkan Allah. Dan ayat ini menunjukkan pula tentang wajibnya manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah dan barang siapa mengingkarinya maka ia termasuk orang yang kafir, yang tidak ada balasan baginya kecuali neraka.    Baca lebih lanjut