Monthly Archives: Mei 2021

2 PENYEBAB UTAMA TERJADINYA SEGALA KEBURUKAN DAN KESENGSARAAN

2_PENYEBAB_UTAMA_TERWUJUDNYA_SEGALA_KEBAIKAN_DI_DUNIA_DAN_AKHIRAT

✓1. Mentauhidkan Allah Ta’ala dalam beribadah kepada-Nya, dan
✓2. Mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dalam setiap perkara agama.

Dan sebaliknya,

2_PENYEBAB_UTAMA_TERJADINYA_SEGALA_KEBURUKAN_DAN_KESENGSARAAN

✓1. Berbuat Syirik kepada Allah (yakni menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya dalam rububiyyah, uluhiyyah dan nama-nama dan sifat-Nya)
✓2. Menyelisihi dan menentang petunjuk Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan berbuat Bid’ah (mengada-adakan dan membuat perkara baru) dalam perkara agama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Barangsiapa yang memperhatikan keadaan alam ini, niscaya dia akan mendapati bahwa setiap kebaikan di bumi ini penyebabnya adalah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada-Nya serta taat kepada Rasul-Nya. Sebaliknya, setiap keburukan, fitnah, musibah, kekeringan, serangan musuh dan lain sebagainya yang terjadi di alam ini, penyebabnya adalah menyelisihi (petunjuk dan tuntunan) Rasulullah dan seruan dakwah (mengajak manusia agar beribadah) kepada selain Allah.” (Lihat Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyah, XV/25).