Tag Archives: AMALAN BID’AH DI BULAN ‘ASYURA

TINGKATAN PUASA ‘ASYURA YANG PALING UTAMA

Oleh: Muhammad Wasitho Abu Fawaz

2014-11-03_09.52.58Bismillah. Berikut ini kami akan sebutkan penjelasan para ulama sunnah tentang tingkatan puasa ‘Asyura yang paling utama.

» Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Berdasarkan hadits-hadits di atas, puasa ‘Asyura ada tiga tingkatan :
– Yang paling rendah adalah berpuasa tanggal 10 (Muharram) saja.
– Yang Lebih utama lagi, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 (Muharram).
– Dan yang paling utama, adalah berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 (Muharram).”

(Lihat Fathul Bari IV/311).

» Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: “Tingkatan puasa ‘Asyura ada tiga, yaitu:
–  Yang paling sempurna adalah berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya (yakni tanggal 9, 10, dan 11 Muharram).
–  Yang berikutnya adalah berpuasa tanggal 9 dan 10 (Muharram). Kebanyakan hadits-hadits menunjukkan pada makna ini.
– Yang berikutnya adalah berpuasa hanya tanggal 10 (Muharram) saja.

Adapun barangsiapa (memahami dalil-dalil di atas) bahwa (yang disyari’atkan) hanya tanggal 9 (Muharram) saja, maka itu disebabkan karena kurang bisa memahami dalil-dalil yang ada, dan tidak meniliti dengan seksama lafazh-lafazh dan jalur-jalur periwayatan (dalil-dalil tersebut), sekaligus (pemahaman) tersebut jauh dari (makna secara) bahasa dan syari’at. Dan hanyalah Allah yang mampu memberikan Taufiq untuk sesuai dengan yang benar.”

(Lihat Zaadul Ma’aad II/75).

» Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Puasa ‘Asyura itu ada 4 tingkatan:

Baca lebih lanjut